Archief pagina

Op deze pagina staat de content van de site humortje.nl van C.H. Postma die ook onder mijn beheer viel.
Bij het uitfaseren van deze site is een deel van de content verplaatst naar deze archiefpagina's.
Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Ambtenaren moppen

Advocaat tijdens een rechtszitting: 'Tenslotte, edelachtbare, wil ik als verzachtende omstandigheid aanvoeren, dat mijn client nogal hardhorend is en derhalve de stem van zijn geweten niet heeft kunnen verstaan.


Anette bracht eten naar haar vader, die in een fabriek werkt en `s morgens zijn boterhammen vergeten was. Onderweg zag zij een wagen van de gemeentereiniging, die bezig waren een put leeg te pompen. 'Mijn vader heeft vorige week in deze put een briefje van 500 euro verloren, ' zei Anette. Een van de mannen van de gemeentereiniging kijkt het meisje aan en zegt dan: 'Ik zou maar gauw je boodschap gaan doen, anders zitten ze op je te wachten.' Als Anette een half uur later terugkomt staat de wagen nog steeds bij het putje. 'Weet je wel zeker dat het deze put was waar je vader dat geld heeft verloren,' vraagt de man. 'Jazeker,' zegt Anette, 'want mijn vader heeft het er ook weer zelf uitgehaald.

Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone en een mager ambtenaartje zitten bij elkaar en doen een wedstrijdje wie het meeste sap uit een sinaasappel kan knijpen. Arnold gaat eerst, en na lang persen krijgt hij er maar een druppel uit.... Sylvester doet het iets beter, vijf hele druppels! De ambtenaar knijpt binnen de kortste keren de sinaasappel helemaal leeg! Sylvester en Arnold: "Hoe doe je dat joh... je ziet er helemaal niet gespierd uit of zo." Zegt de ambtenaar: "Ach... ik werk bij de belastingdienst..."


De pas benoemde hoofdambtenaar was klein van stuk en vond dat hij een voetenbankje nodig had. Maar toen hij een verzoek indiende, werd hem gevraagd wat er met het oude voetenbankje was gebeurd, waarom hij er een nodig had en of hij aan het aanwezige meubilair niet genoeg had. De correspondentie zeurde door en uiteindelijk trok de hoofdambtenaar zijn verzoek in. Op de vraag waarom hij het introk, schreef hij terug: "Het dossier over dit onderwerp is nu dik genoeg om als voetenbankje te dienen."


De nieuwe ambtenaar staat wat hulpeloos met een belangrijk dossier bij de papierversnipperaar. "Kan ik helpen?", vraagt een secretaresse. "Ja", zegt hij. "Hoe werkt dat ding?" "Heel simpel", zegt ze, pakt het dikke dossier en stopt het in de versnipperaar. Zegt de ambtenaar:"Bedankt, maar waar komen de kopie"n er nu uit?".


De oude rijkaard vraagt: "Waarom zijn die ambtenarenhersens zo duur?" De dokter antwoordt: "Die zijn nog nooit gebruikt!"


'Dokter, ik zit eigenlijk met een probleem. Ik praat namelijk veel in mijn slaap,' vertelt de ambtenaar. 'Ach,' zegt de dokter, 'en u slaapt verder goed" Dan is het echt niet zo erg dat u af en toe wat zegt in uw slaap.' 'Dat kan anders soms knap vervelend zijn dokter,' zegt de ambtenaar: 'Gisteren bijvoorbeeld stonden al mijn collega's me hartelijk uit te lachen toen ik wakker schrok!'


Een ambtenaar bekijkt aan het eind van de maand zijn salarisstrook en ziet met opwinding dat er vijfhonderd euro teveel is bijgeschreven. Maar hij besluit er niets van te zeggen. Een maand later staat er vijfhonderd euro te weinig op zijn salarisstrook. Boos stapt hij naar personeelszaken om zich te beklagen. De man van personeelszaken vraagt: "Maar waarom heeft u vorige maand uw mond gehouden toen er teveel op stond?" Zegt de ambtenaar : "1 fout wil ik door de vingers zien, maar twee wordt me te gortig!"


Een ambtenaar is achter z'n bureau te suffen in het middagzonnetje. Opeens ziet hij een spin en denkt: Die ga ik dood trappen. Net op het moment dat hij z'n voet wil neerzetten hoort hij de spin met een zacht stemmetje spreken: "Nee, niet doen, als je me in leven laat mag je 3 wensen doen!" "Hmm," denkt de man, "al goed, ik laat je heel, maar dan wens ik op een onbewoond tropisch eiland te wonen." PLOEP. De man zit op een prachtig exotisch eiland. De spin vraagt: "Je hebt nog 2 wensen over, dus zeg het maar!" "Ok"," zegt de man, "ik wil 3 bloedmooie jonge dames om me heen." PLOEP. Drie welgevormde dames om de man. "Je hebt nog een wens over, dus denk goed na!" "Nee, dat hoeft niet," zegt de man, "ik weet het al, ik wil de rest van m'n leven een lekker lui leventje lijden." PLOEP. En hij zit weer achter zijn bureau!


Een ambtenaar komt te laat op zijn werk. "Sorry, chef" zegt de man, "maar ik stond in de file." "Oh", zegt zijn chef, "was het een lange file?" Ambtenaar : "Geen idee, ik stond helemaal vooraan...."


Een ambtenaar loopt langs het riviertje dat door zijn gemeente stroomt. Opeens hoort hij een stemmetje "help, help" roepen. Hij ziet nog net een puntmutsje boven water uit steken en trekt dat omhoog. Er blijkt een kabouter aan vast te zitten. Die is zo dankbaar dat de ambtenaar hem gered heeft, dat die een wens mag doen. "Nou", zegt de ambtenaar, "Ik heb vliegangst, maar ik zou toch graag eens naar Hawa" gaan, dus ik wens een brug van hier naar Hawa?". "Kom nou", zegt de kabouter, "Ik kan wel toveren, maar dit gaat zelfs mij boven mijn pet". "Ok?", zegt de ambtenaar, "Dan wens ik dat brieven aan de gemeente altijd binnen 8 weken beantwoord worden". Zegt de kabouter: "Wat voor soort verlichting wil je op die brug?"


Een ambtenaar openbare orde en veiligheid heeft een speciale cursus gevolgd voor het optreden na rampen. Als er kort daarna een vliegtuig neerstort in de buurt, krijgt hij de taak alle lijken te identificeren en de vindplaats vast te leggen. Met grote concentratie vervult hij zijn taak, tot hij bij een los hoofd komt dat op het trottoir ligt. Hij vult het formulier in en bij de vindplaats begint hij te schrijven "Op het trott... eh troto... eh". Daarop geeft hij een schop tegen het hoofd en schrijft op: "in de sloot."


Een ambtenaar zit op kantoor en gaat uit verveling eens kijken wat er in zijn oude archiefkast staat. Onderaan in een hoekje ligt een oude koperen lamp. Hij pakt de lamp, wrijft erover en POEF, er verschijnt een geest die hem drie wensen gunt. "Ik wil heel graag een ijskoude cola", zegt de ambtenaar. POEF, er staat een blikje ijskoude cola, dat hij meteen opdrinkt. Nu hij een beetje helder kan denken, spreekt hij zijn tweede wens uit: "Ik wil dat ik op een eiland ben waar alleen maar mooie vrouwen wonen." POEF, plotseling bevindt hij zich op een subtropisch eiland met prachtige vrouwen die uitsluitend aandacht voor hem hebben. De geest is er ook. Die zegt: "Je mag nog ?"n wens doen." De man zegt: "En mijn derde wens is dat ik nooit meer hoef te werken."
POEF " en hij zit weer achter zijn bureau op kantoor!


Een ambtenaar zit koffie te drinken. De kantinejuffrouw vraagt hem: "Wilt u nog een tweede kopje?" "Nee", zegt hij, "dank u wel, anders kan ik vanmiddag niet slapen."


Een autoverkoper probeert in de gunst te komen bij een hoofdambtenaar en biedt hem een gratis auto aan. "Dat kan ik niet aannemen", zegt de ambtenaar, "het zou in strijd zijn met de ambtelijke gedragscode." De verkoper denkt even na en zegt: "Ik kan u de auto aanbieden voor 45 euro". Zegt de ambtenaar: "Fantastisch, ik neem er twee!"
Een Hollandse ambtenaar komt 's morgens te laat op z'n werk. Hij zegt tegen z'n chef: "Ik heb me verslapen meneer" Waarop de chef antwoordt: "Verrek, slaap je dan thuis ook al?"


Een ingenieur, een boekhouder, een chemicus, een informaticus en een ambtenaar op het ministerie zijn aan het opscheppen hoe fantastisch hun hond wel is. Om het te bewijzen roept de ingenieur zijn hondje: "Vierkantswortel, toon ons je talenten!" De hond loopt naar een schoolbord en tekent er met een krijtje een vierkant, een cirkel en een driehoek op. Ook de boekhouder roept zijn hond: "Actief-Passief, toon jij ons eens al je competenties!" De hond loopt naar de keuken en komt terug met 12 koekjes. Hij legt ze op 3 stapeltjes, elk van 4 koekjes elk. De chemicus beweert dat zijn hond nog beter kan. "Thermometer, toon jij ons eens je kunsten!" De hond loopt naar de kast, haalt er een glas van 10 cl uit, neemt de melk en giet exact 8 cl melk in het glas zonder ook maar ?"n druppel te morsen. De informaticus wil ze allemaal overbluffen en roept zijn hond: "Harde schijf, verbaas deze mensen eens!" De hond begeeft zich naar een computer, start deze op, laat een Anti-Virus starten, verstuurt een e-mail en installeert tenslotte een nieuw spel. De 4 mannen keren zich nu naar de ambtenaar van het ministerie en vragen hem wat zijn hond nu zo allemaal kan. De ambtenaar roept zijn hond: "Koffiepauze, toon je talenten eens!" De hond zet zich recht, eet de koekjes op, drinkt de melk leeg, wist alle bestanden van de computer, neukt de hond van de ingenieur en doet alsof hij zich geblesseerd heeft aan zijn rug na de daad, waarop hij het formulier van arbeidsongeval invult met als periode van arbeidsongeschiktheid '6 maanden'


Een kleine stad heeft een enorm hoog geboortecijfer. Provinciale ambtenaren ontdekken dit en vragen aan de Rijksuniversiteit om onderzoek. De onderzoekers schrijven een lijvig voorstel en krijgen een flinke berg geld van de provincie voor het onderzoek. Er worden nog wat extra mensen ingehuurd, zoals een socioloog, een antropoloog, een seksuoloog en specialisten op het gebied van gezin en zwangerschap. Het hele team verhuist naar het stadje, huurt kantoorruimte, richt het in met computers en begint vragenlijsten op te stellen. Terwijl de medewerkers zich klaar maken voor het grote onderzoek gaat de projectleider in de lokale kroeg een kop koffie drinken. Hij vertelt aan de kroegbaas dat een hele ploeg mensen het komende half jaar gaat onderzoeken hoe het geboortecijfer zo hoog komt. De kroegbaas zegt : "Nou dat weet ik zo ook wel: elke morgen om 6 uur komt hier een trein voorbij, waardoor iedereen wakker wordt, enne " het is te laat om nog te gaan slapen en te vroeg om op te staan, dus ?"


Een man komt aan de balie van het belastingskantoor en vraagt aan de dienstdoende receptioniste naar Dhr. knijpers. De receptioniste antwoord hem heel devoot " Dhr. Knijpers is vorige week overleden. De man denkt even na en vraagt opnieuw naar de Hr. Knijpers. Waarop de receptioniste wrevelig hetzelfde antwoord geeft. Na een paar minuten stelt de man voor de derde keer dezelfde vraag, "Kan ik Dhr. Knijpers spreken " Nu wordt het de dame teveel en schreeuwt zij de man toe "Waarom laat U mij in hemelsnaam drie maal zeggen dat Dhr. Knijpers dood is " Waarop de man met een gelukzalige glimlach op zijn lippen antwoordt " Ik hoor het U toch zo graag zeggen!


Een man wandelt binnen in het bureau van een ambtenaar en bemerkt dat daar een klein insectenprobleem heerst. "Wat zitten hier veel vliegen", zegt de man. "Ik weet het", zegt de ambtenaar, "17"


Een nieuwe gemeentesecretaris werkt gedurende een week samen met de gemeentesecretaris die hij gaat vervangen. Op de laatste dag zegt de vertrekkende gemeentesecretaris: "Ik heb drie genummerde enveloppen in de bovenlade van je bureau gelegd. Open een envelop als je in een crisis komt die je niet kunt oplossen." Drie maanden later gebeurt er een drama, alles gaat fout en de gemeentesecretaris voelt zich door dit alles nogal bedreigd. Op dit moment herinnert hij zich wat zijn voorganger op de laatste dag gezegd had. Dus hij opent de eerste envelop. De inhoud van het bericht luidt: "Geef je voorganger van alles de schuld!" Dit doet hij en zo komt hij de crisis te boven. Ongeveer een half jaar later geven de wethouders hem de schuld van alles wat zijn ambtenaren nu weer verkeerd hebben gedaan en de burgemeester eist zijn ontslag. De gemeentesecretaris opent nu snel de tweede envelop en leest: "Reorganiseren!" Dus hij gaat reorganiseren en de ambtelijke dienst komt er vrij snel weer bovenop. Drie maanden nadat de reorganisatie is doorgevoerd, dient de volgende crisis zich aan en opent hij de derde envelop. Het bericht in deze envelop begint met: "Maak drie enveloppen klaar."


Een ontslagen ambtenaar meldt zich voor zijn eerste werkdag bij de supermarkt. De manager begroet hem joviaal, geeft hem een bezem en zegt: "Jouw eerste taak is om de vloeren aan te vegen." De ex-ambtenaar kijkt de manager verbaasd aan en stamelt: "Maar " ik was hierv?"r een hoge ambtenaar." "Oh sorry, dat wist ik echt niet", zegt de manager, "Geef mij die bezem maar " dan doe ik het even voor!"


Een rijke oude man komt bij de dokter en die vertelt hem dat hij ten dode is opgeschreven, tenzij hij nieuwe hersens krijgt. De dokter zegt tegen hem: "Ik heb beschikbaar de hersens van een briljante wiskundige, die kosten " 10.000, de hersens van een astronaut, die zijn wat zeldzamer en kosten " 100.000 en ik heb ook de hersens van een ambtenaar en die kosten " 500.000."


Een vader gaat naar het gemeentehuis om zijn pasgeboren zoon te laten inschrijven. 'En hoe heet hij"' vraagt de ambtenaar. 'Gulden, meneer', zegt de vader trots. 'Dat zal niet gaan...' 'Hoezo" Mijn twee andere zonen heten toch Mark en Frank.'


Een voorbijganger passeert 's avonds ruim een uur na sluitingstijd het gemeentehuis. Ineens ziet hij een zijdeur open gaan en een ambtenaar schichtig naar buiten sluipen."Zo", vraagt de voorbijganger verbaasd, "hebt u overgewerkt?" "Hoe komt u daarbij", antwoordt de ambtenaar, "mag ik me ook eens een keer verslapen!"


Eindelijk is er een echte bezuiniging doorgevoerd op alle ministeries: het hek in de gangen dat diende om de ambtenaren die te laat kwamen niet te laten botsen met de ambtenaren die te vroeg naar huis gingen, kon worden verkocht, omdat het overbodig was. Het bleek nl. dat het dezelfde ambtenaren waren"


Er komt een ambtenaar bij zijn baas. Hij zegt: "Baas, ik vind dat mijn salaris niet in overeenstemming is met mijn verrichte arbeid." "Ben ik met je eens", zegt de chef,"maar ik mag je helaas niet minder betalen dan het minimumloon."


Er komt een man bij de balie van de Belastingdienst. "Ik zou graag Alie willen spreken." De medewerker van de belastingdienst zegt: "Alie" Welke Alie?" Waarop de man zegt: "Alie Baba wil ik spreken en snel!" De medewerker van de Belastingdienst antwoordt korzelig: "Er werkt hier geen Ali Baba!" Waarop de man antwoordt: "Dan wil ik graag 1 van de andere veertig rovers spreken!"


Er komt een man een werkkamer met ambtenaren binnenstappen en zegt: "Goh, wat hebben jullie veel vliegen op kantoor!" De ambtenaar antwoordt: "Ja, 89 meneer."


Er lopen twee ambtenaren over straat. Trapt er eentje een slak dood. Zegt de tweede: 'Waarom doe je dat nou weer" Is toch helemaal nergens voor nodig!' Antwoordt de eerste: 'Hij liep me al de hele dag voor de voeten.'


Er valt een ambtenaar van de kerktoren. Een val van wel 40 meter. Beneden aangekomen heeft hij nog geen schrammetje. Hoe dat kan" Hij viel heel erg langzaam...


Er zitten drie jongens op een schoolplein, zegt de een: "Ik heb de snelste vader van de wereld." "Hoezo?", vraagt de ander. "Nou, mijn vader is F16 piloot", zegt de eerste. Daarop antwoordt nummer twee : "Dan is mijn vader sneller, want die is astronaut." Zegt nummer drie : "Mijn vader is het snelst, want die is ambtenaar, hij werkt van negen tot vijf, maar is al om drie uur thuis!"


Hoe heet het sperma van een ambtenaar" Kruipolie.


"Hoe is het mogelijk, mevrouw" ,zegt de dokter, "U bent driemaal getrouwd geweest en op uw zeventigste nog maagd. Kunt u dat verklaren?" "Zeker dokter. Mijn eerste man was architect; die maakte niets dan plannen. Mijn tweede man was musicus; die speelde hoogstens een beetje. En de derde was ambtenaar. Die zei altijd: morgen beginnen we ermee."


In het gemeentehuis aan de balie van Burgerzaken zegt een man tegen een knappe ambtenares: "Hallo, ik zou graag willen trouwen." Zegt die dame: "Dat kan en aan welke datum had u gedacht?" Antwoordt de man : "Doet er niet toe. Ik ben al lang blij dat je wilt."


In het gemeentehuis zitten muizen in het archief. Het managementteam komt bijeen en besluit een kat aan te werven. Dat verbetert de toestand in enkele maanden aanmerkelijk. Een jaar later wordt er weer geklaagd over muizen in het archief. "Maar", zegt de gemeentesecretaris: "hoe kan dat nu, wij hebben toch een kat aangenomen?" "Ja", zegt medewerker, "maar de kat is nu in vaste dienst."


Kom een ambtenaar vol zweet in huis, vraagt zijn vrouw: wat is er. Ach, de computers waren kapot we moesten zelf denken.


Man wordt overvallen: "Je geld of je leven!" "Ik heb geen geld", zegt de man. "Wat doe je dan voor de kost?", vraagt de overvaller. "Ik ben ambtenaar", zegt de man. "Loop maar door, dan heb je ook geen leven".


"Met wie bent u getrouwd?" "Met een vrouw, meneer de rechter." "Ja, natuurlijk bent u met een vrouw getrouwd!" "Zo natuurlijk is dat niet, meneer de rechter. Mijn zuster, bijvoorbeeld, is met een man getrouwd."


Oma is honderd jaar geworden. Voor die gelegenheid komt de burgemeester bij haar op bezoek. 'U leeft nu honderd jaar,' zegt de burgemeester, 'wat is in al die honderd jaar nu de grootste verandering in uw leven geweest"' Zonder een seconde na te denken, zegt oma: 'De dokter.' 'De dokter"' vraagt de burgemeester verbaasd. 'Ja,' zegt ma: 'Toen ik twintig was, zei de dokter: `helemaal uitkleden en ga maar liggen'. Toen ik veertig was, zei de dokter: `bloesje uit en ga maar zitten'. En toen ik tachtig was, zei de dokter: `steek je tong maar uit en blijf maar staan'.'


Op de kermis staat een krachtpatser die een citroen helemaal uitknijpt. Er wordt een beloning uitgeloofd voor degene die er nog een druppel uitkrijgt. Allerlei sterke mannen knijpen in de citroen zo hard als zij kunnen, maar er komt geen druppel meer uit. Dan komt er een miezerig mannetje naar voren. Hij knijpt een hele straal sap uit de citroen. Verbaasd vraagt de krachtpatser of het mannetje aan krachttraining doet. 'Nee hoor,' zegt het mannetje, 'ik ben gewoon belastingontvanger.'


Op het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt een journalist aan minister Van Mierlo: 'Hoeveel ambtenaren werken hier nu eigenlijk"' zegt Van Mierlo: 'Iets meer dan de helft.'


Rechter: "Dus beklaagde, u hebt de inbraak uitgevoerd zoals ik zojuist heb besproken?" Beklaagde: "Nee, maar uw tactiek is ook niet slecht!"


"Shit" , zegt de ene gemeenteambtenaar tegen de ander, "we zijn de schoffels vergeten". "Geeft niet", zegt de ander, "we kunnen toch ook op de auto leunen".


Twee ambtenaren zijn druk bezig een bord aan het timmeren met de tekst "Genoeg is genoeg. Wij staken". Plots komt een derde man verschrikt het bureau binnen lopen : "Stop met werken, de staking is gedaan!"Twee ambtenaren uit verschillende dorpen scheppen op over hun gemeente. "Bij ons in het dorp draagt de burgemeester een heel mooie ketting om zijn hals," zegt de een. "Nou en?" zegt de ander, "bij ons mag hij vrij rondlopen."


Twee ambtenaren zijn langs de kant van de weg aan het werken. De ene graaft een gat, de ander gooit het weer dicht en zo gaat dat door. Een man ziet dit, loopt naar de ambtenaren toe en vraagt: "Waar zijn wij nou helemaal mee bezig?" Een van de ambtenaren antwoordt: "Nou, we zijn bomen aan het planten. Maar de man die de bomen erin moet zetten, is vandaag ziek!"...


Twee ambtenaren zitten te zuchten en kreunen op het werk. Ze zouden zo graag een dagje verlof nemen, maar de directeur heeft alle verlof opgeschort omdat er teveel werk is. Plots springt een van de twee recht. "Ik weet een manier om enkele dagen verlof te krijgen!" roept hij. "Hoe dan?" vraagt de ander. De man kijkt snel rond - niets te zien van de directeur. Hij klimt op zijn bureel, neemt enkele tegels van het valse plafond uit, klimt in het plafond. Dan slaat hij zijn benen over een metalen pijp, laat zich zakken en hangt zo met zijn kop naar beneden in het kantoor. Binnen enkele seconden staat de directeur er. "Wat is dat hier allemaal?" wil hij bars weten. "Ik ben een lamp" zegt de man. "Ik denk dat jij een beetje overspannen bent. Maakt dat je wegkomt, en dat is een bevel! Ik wil je hier minstens twee dagen niet zien!" "Ja meneer de directeur" antwoordt de man heel gedienstig; hij springt naar beneden, zet zijn computer af en verdwijnt door de deur. De tweede man zet zijn pc uit en staat ook recht, klaar om te vertrekken. "Hela, waar ga jij naartoe?" vraagt de directeur. "Naar huis. Ik kan niet werken in het donker..."


Twee gemeentewerkers staan de hele dag al in een rozenperk te schoffelen. Zegt de ene: "Nou ga ik eerst die slak aan de kant zetten, want die loopt me de hele dag al in de weg!"


Twee snobs varen de Zairestroom af. Opeens zien ze een krokodil voorbij zwemmen, waarop een van de snobs zegt: "He, vriend, kijk daar eens, een surfplank van Lacoste!"


"Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan", zegt het hoofd van burgerzaken tegen een van zijn luie medewerkers. "Dat weet ik wel", luidt het antwoord, "maar ik wil niet de eerste zijn". Wat hebben de mensen toch tegen ambtenaren" Die mensen doen toch niets.


Waarom hebben ambtenaren geen houten bureaus" Hout werkt.


Waarom kan een ambtenaar niet in de top van een boom klimmen" Een boom groeit harder dan een ambtenaar klimt.


Waarom kijkt een ambtenaar thuis niet uit de ramen" Omdat hij anders op zijn werk niets meer te doen heeft.


Waarom loopt er in rijksgebouwen een witte streep door het midden van de gang" Dat is om te voorkomen dat de ambtenaren die te laat binnenkomen botsen met de ambtenaren die te vroeg weggaan. De streep is inmiddels weer weggehaald; reden: het bleken dezelfden te zijn..


Wat hebben de mensen toch tegen ambtenaren" Die mensen doen toch niets"


Wat is de drukste werkdag voor een ambtenaar" Maandag, dan moet hij drie blaadjes van de kalender afscheuren.


Wat is ochtendgymnastiek voor een ambtenaar op en neer, op en neer, op en neer, op en neer, en nu het andere oog.


Weet je waarom 21 maart is uitgeroepen tot de dag van de ambtenaar" Op 21 maart is de winterslaap voorbij en begint de voorjaarsmoeheid.


Zitten drie jongens op een schoolplein zegt de een: "Ik heb de snelste vader van de wereld." "Hoezo?" vraagt de ander. "Nou mijn vader is F 16 piloot" zegt de ?"rste. Daarop nummer twee antwoord: "Dan is mijn vader sneller want die is astronaut." Zegt nummer drie, "Dan is mijn vader sneller want die is ambtenaar, hij werkt van negen tot vijf, maar is om drie uur al thuis."

Last update: 14-02-2019

 Lees hier de privacyverklaring van deze site.

Disclaimer.

Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via deze site wordt aangeboden. Op de content van deze Internetsite rust geen auteursrecht meer.