Cijfers en statistieken over echtscheidingen.


Aantal echtscheidingen volgens Jaarrapport 2013 Landelijke Jeugdmonitor van het CBS.

(c) 2012 Hein Pragt (Bron: CBS)

In 2011 vonden bijna 19 duizend echtscheidingen plaats in gezinnen met minderjarige kinderen. Bij bijna de helft van al die gevallen ging het om gezinnen met twee minderjarige kinderen en bij ongeveer een derde om gezinnen met één minderjarig kind. In totaal maakten in 2011 ruim 33 duizend 0 tot 18 jarigen een echtscheiding van hun ouders mee en dat is ruim negen op de duizend kinderen. Na de echtscheiding woont bijna twee derde van de kinderen bij de moeder en 6 procent bij de vader. In de andere gevallen is er sprake van co-ouderschap, waarbij ouders de opvoedingstaken ongeveer gelijk verdelen. Het aantal kinderen dat betrokken is bij echtscheidingen is de afgelopen tien jaar min of meer gelijk gebleven. Het aantal echtscheidingen waarbij twee kinderen betrokken zijn is de laatste tien jaar iets toegenomen en het aantal echtscheiding waarbij drie of meer kinderen betrokken zijn licht is gedaald.

Van alle minderjarige kinderen woont één op de zeven in een eenoudergezin en in de meeste gevallen is de alleenstaande ouder de moeder. Hoewel het aantal kinderen dat bij alleen de vader woont sterk is toegenomen, komt dit nog steeds weinig voor. In 2012 woonden 889 duizend minderjarige kinderen in een eenoudergezin. Naarmate kinderen ouder worden, is het aandeel dat in een huishouden met één ouder woont groter. Dit komt vooral doordat meer ouders gaan scheiden als de kinderen opgroeien. In 2012 woonde 9 procent van alle kinderen jonger dan 4 jaar met alleen de moeder of vader. Onder de 12 tot 16 jarigen was dit aandeel 17 procent.

Kinderen die tot de tweede generatie Antillianen of Surinamers behoren, hebben de grootste kans om in een gezin met één ouder op te groeien. Bijna de helft van de kinderen met een ouder geboren in de (voormalige) Nederlandse Antillen woont in Nederland in een eenoudergezin. Onder westerse allochtonen is het aandeel in een eenoudergezin 17 procent en onder niet-westerse allochtonen is dat bijna 25 procent. Kinderen in eenoudergezinnen worden vroeg of laat mogelijk geconfronteerd met een nieuwe partner van hun vader of moeder. Alleenstaande vrouwen en mannen vinden na een echtscheiding gemiddeld even vaak weer een nieuwe partner. Het absolute aantal eenouder moeders is wel veel groter, zodat er veel meer eenouder kinderen zijn met een stiefvader dan met een stiefmoeder.


Aantal echtscheidingen in 2012 naar recordhoogte.

(c) 2012 Hein Pragt (Bron: CBS)

De kans op een echtscheiding was nog nooit zo groot als in 2012, het percentage is in de afgelopen tien jaar steeds omhooggegaan naar 36,2 procent in 2010. Dit kunnen we concluderen uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) recent publiceerde. In 2009 was er een lichte afname maar dat was waarschijnlijk te wijten aan afwachters die bang waren om het gezamenlijke huis niet kwijt te kunnen raken of beiden met een grote restschuld te blijven zitten. Nu de huizenmarkt niet lijkt aan te trekken is bij velen de rek er ook uit en besluit men het verlies maar voor lief te nemen.

Het stijgende scheidingspercentage is een tendens die al jaren zichtbaar is, hoewel het scheidingspercentage hier in Nederland nog duidelijk lager is dan bijvoorbeeld Amerika waar het scheidingspercentages 50 procent is. De duur van de huwelijken voordat men gaat scheiden neemt wel toe en staat nu op gemiddeld 14,4 jaar en ook de leeftijd waarop men gaat scheiden neemt toe. Mannen waren in 2010 gemiddeld 45,6 jaar oud en vrouwen gemiddeld 42,4 op het moment dat men ging scheiden. Persoonlijk denk ik dat hier aan ten grondslag ligt dat veel mensen rond deze leeftijd terwijl de kinderen de deur uit zijn weer op elkaar aangewezen zijn en dat dit niet meer zo goed lukt en de bekende midlife crisis waarbij men zich realiseert dat men met de huidige partner niet oud wil worden omdat de liefde en de passie er uit is.

Aangezien mensen tegenwoordig ook na hun veertigste nog goed een nieuwe liefdespartner kunnen vinden (Internet dating voor veertig en vijftig plus is populair) is de stap om te gaan scheiden en een nieuwe liefdespartner te zoeken groter en eenvoudiger dan vroeger.

De mensen die gaan scheiden en hun gezamenlijk woning met fors verlies moeten verkopen blijven vaak met een enorme restschuld achter, wat beide ex partners nog jaren een blok aan het been kan zijn. Ook is er door de hoge schuld vaak minder draagkracht om alimentatie te betalen waardoor de financiële situatie er nog slechter uit kan komen te zien voor de minst verdienende partij en de kinderen. Maar wanneer het samenleven met de partner zwaar genoeg gaat worden zullen uiteindelijk mensen toch voor deze stap kiezen die hun in financieel opzicht nog jaren lang kan achtervolgen.

Cijfers over echtscheidingen 2001.

(C) 2001 Hein Pragt

Het aantal echtscheidingen in Nederland is nog nooit zo hoog geweest als in het jaar 2001. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2001 werd 37.000 keer gescheiden. Hiermee werd het hoogste aantal, 36.000, uit 1994 overtroffen. Ook het aantal huwelijken daalde in 2001 tot 83.000, het laagste aantal sinds 1995. Zo groot was de stijging van het aantal echtscheidingen in 2001, dat in de maand Februari, voor het eerst meer gescheiden werd dan getrouwd, er scheidden 3.324 stellen en 3.222 paren trouwden.

 • In Nederland vinden tussen de 35.000 en de 37.000 echtscheidingen per jaar plaats.
 • In Nederland wonen ongeveer 400.000 gescheiden vrouwen en 300.000 gescheiden mannen.
 • Vrouwen zijn gemiddeld 38 en mannen zijn gemiddeld 40 jaar als ze gaan scheiden.
 • 1 op de 6 echtscheidingen verloopt problematisch.
 • 1 op de 2 van de gescheiden alleenstaande moeders met kinderen onder de 18 jaar, ontvangt ondanks de onderhoudsplicht geen kinderalimentatie.
 • In Nederland maakt 1 op de 6 kinderen onder de 21 een scheiding van de ouders mee.
 • 1 op 3 huwelijken eindigt in echtscheiding.
 • In 4 op 5 echtscheidingen is de vrouw de eisende partij.
 • 1 op de 6 echtparen met kinderen gaat uit elkaar.
 • 1 op de 5 gescheiden vaders heeft geen contact meer met zijn kinderen.
 • 3 van de 4 gescheiden vrouwen met kinderen leven, naar onze maatstaven, in armoede.
 • 1 op de 2 gescheidenen noemt het niet meer goed met elkaar kunnen praten of het botsen van de karakters als reden voor hun scheiding.
 • 1 op de 3 noemt overspel als reden voor hun echtscheiding.
 • 1 op de 4 zegt dat seksuele problemen de reden waren voor hun echtscheiding.
 • 1 op de 5 noemt financiële problemen als reden voor hun echtscheiding.

Last update: 27-03-2013

 Lees hier de privacyverklaring van deze site.

Disclaimer.

Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via deze site wordt aangeboden. Op de content van deze Internetsite rust geen auteursrecht meer.