Welkom op de site zxy.nl

Deze site is de archief site van de website heinpragt.com. Hier staan pagina's die niet (meer) passen in de algemene context van de site heinpragt.com en pagina's die sterk verouderd zijn en geen actuele informatie bieden of door veranderde wetgeving zelfs foutieve informatie bevatten. Ook kan het zijn dat een spel waar een review pagina voor bestaat, al jaren niet meer te koop is. Het is toch wel nuttig om deze informatie te bewaren op Internet maar dan op een plaats waar het duidelijk is dat het om verouderde informatie gaat. Ook zijn een aantal pagina's hier naar toe verplaatst om het aantal onderwerpen op de site heinpragt.com wat terug te brengen, waardoor de rest van de onderwerpen duidelijker in beeld komen. Vriendelijke groet Hein Pragt.

 

Vraagbaak is opgeheven

Op dit adres stond eens een auto vraagbaak, deze is helaas opgeheven. Door spammers is de inhoud zo vervuild geraakt dat het niet langer verantwoord was deze vraagbaak online te laten staan. Het spijt me voor het ongemak. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

 
 
Last update: 07-09-2017

 Lees hier de privacyverklaring van deze site.

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com)