Zijn aantrekkelijke mensen gelukkiger?

Aantrekkelijk

Om dat aantrekkelijk mensen dus veel maatschappelijke voordelen hebben zouden we kunnen verwachten dat ze ook gelukkiger zijn dan minder aantrekkelijke mensen. Ook hier is onderzoek naar gedaan en bij mannen kon niet echt een verband gevonden worden tussen gelukkig zijn en aantrekkelijkheid. Bij vrouwen voelden de aantrekkelijk vrouwen zich iets gelukkiger en waren ze iets meer trots op zichzelf. Dit kan verklaard worden door het feit dat aantrekkelijkheid bij vrouwen hoger gewaardeerd wordt dan bij mannen. Bij mannen worden blijkbaar prestige en maatschappelijke status hoger gewaardeerd en hebben deze dus meer invloed op hun geluksgevoel. Of aantrekkelijke vrouwen minder gelukkig zouden worden bij het ouder worden en het teruglopen van hun aantrekkelijkheid is ook onderzocht. Het bleek zo te zijn dat veel vrouwen die zeer aantrekkelijk waren op jeugdige leeftijd, minder gelukkig waren rond hun vijftigste jaar. Dit ging niet op voor mannen wat bevestigd dat het uiterlijk voor mannen van minder belang is.

Maar ook in de liefde schijnt in verband gebracht te kunnen worden met aantrekkelijkheid ook hier toonde een onderzoek van Clifford Kirkpatrick en John Cotton van de University of Indiana aan dat in geslaagde huwelijken de aantrekkelijke mensen de overhand hadden en dat de aantrekkelijkheid van de vrouw van groter belang was voor het geslaagde huwelijk dan die van man. Er schijn een aspect te spelen bij de {-partnerkeuze} waarbij vrouwen het moeilijker hebben dan mannen om een minder fraai uiterlijk te compenseren met andere positieve eigenschappen. Dit onderzoek werd wel gedaan in een groep van mensen tussen de 20 en 30 jaar waardoor het niet zoveel zegt over het verloop van de relatie op latere leeftijd.

Uit mijn persoonlijke ervaring lijkt het dat aantrekkelijke mensen eerder geneigd zijn tot buitenechtelijke verhoudingen en echtscheiding en dat aantrekkelijke mensen bij het stijgen van de leeftijd steeds meer bevestiging gaan zoeken voor hun aantrekkelijkheid wat een gelukkig relatie meestal niet ten goede komt. Minder aantrekkelijke mensen lijken meer te berusten en gelukkiger en meer tevreden te zijn met de liefde die ze vinden binnen het gezin en hun relatie.

Geef een reactie